fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Regulamin

Regulamin Almanachu Warszawy (PDF 161 KB)

Zmiana Regulaminu Czasopisma „Almanach Warszawy” (dalej zwanego „Regulaminem”)

W związku z niemożnością opublikowania drukiem ostatniego tomu czasopisma „Almanach Warszawy” spowodowaną siłą wyższą, tj. przez obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego, a następnie stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID – 19, na podstawie ust. 2 rozdziału V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE, Komitet Redakcyjny na drugim spotkaniu w czasie epidemii COVID-19 w Polsce, w dniu 30 czerwca 2020 jednogłośnie dokonał zmian w obowiązującym Regulaminie.

Zmianie ulega ust. 7 w rozdziale I. POSTANOWIENIA OGOLNE, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Almanach” ukazuje się w wersjach elektronicznej (referencyjnej) lub drukowanej.

Ponadto, ilekroć w Regulaminie użyta jest nazwa Zastępca Dyrektora Muzeum Warszawy ds. Merytorycznych należy przez to rozumieć, w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazy: „Zastępca Dyrektora Muzeum ds. Programowych”.