fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

28.02.2018 / Aktualności

Konferencja Cudzoziemcy o Warszawie 1945–2018. Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń

Konferencja Cudzoziemcy o Warszawie 1945–2018. Zbliża się termin nadsyłania zgłoszeń

Muzeum Warszawy zaprasza do wzięcia udziału w konferencji „Cudzoziemcy o Warszawie 1945-2018”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2018 roku. Celem konferencji jest interdyscyplinarne ujęcie problemu ciągłości i zmian w postrzeganiu Warszawy przez obcokrajowców, którzy reprezentując różne środowiska, mając różnoraką wiedzę i wyobrażenia o mieście, a także odmienne wrażenia i doświadczenia z pobytu, wpływają na kształtowanie opinii o Warszawie rozpowszechnianych za granicą.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, językoznawców oraz wszystkich tych badaczy, którzy mogą podzielić się z nami refleksjami dotyczącymi interesujących nas zagadnień.

Mamy nadzieję, że wystąpienia staną się pretekstem nie tylko do podsumowania stanu badań, lecz również wytyczenia nowych kierunków badawczych i sformułowania propozycji metodologicznych. Zależy nam także, aby przedsięwzięcie to przyczyniło się do integracji środowisk naukowych zajmujących się problematyką dziejów Warszawy.

Konferencja koncentrować się będzie m.in. wokół zagadnień:

  • doświadczenia i refleksje cudzoziemców przebywających w Warszawie na dłuższych pobytach związanych z nauką, pracą,
  • kreowanie wizerunku miasta przez działające w Warszawie zagraniczne instytucje naukowe i kulturalne,
  • postrzeganie Warszawy przez cudzoziemców o polskich korzeniach,
  • obraz Warszawy w publikacjach książkowych i prasowych,
  • oferta turystyczna w polskich i zagranicznych przewodnikach po Warszawie,
  • turystyka: natężenie, skład narodowościowy odwiedzających Warszawę osób, miejsca najczęściej odwiedzane.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o przesłanie abstraktów o objętości do 2000 znaków oraz formularza zgłoszeniowego do dnia 16 września 2018 roku na adres: cudzoziemcyowarszawie@muzeumwarszawy.pl.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Czas przewidziany na wygłoszenie referatu to 20 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uczestnicy spoza Warszawy mogą skorzystać z noclegu w pokojach gościnnych muzeum. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Planowana jest recenzowana publikacja. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru do druku tekstów wygłoszonych referatów.

Partner: