Wystawy

Wystawa główna Rzeczy warszawskie / Gabinet Ludwika Gocla

Gabinet Ludwika Gocla

Ludwik Gocel (1889–1966) był bibliofilem i zbieraczem. Pamiątki związane z powstaniem listopadowym 1830–1831 i Wielką Emigracją, która była jego skutkiem, zaczął kolekcjonować w 1924 roku. Podczas powstania warszawskiego 1944 roku stracił przeszło połowę zbiorów, lecz w latach powojennych odbudowywał je i uzupełniał, by przekazać Muzeum Historycznemu m.st. Warszawy w 1964 roku. Kolekcja Ludwika Gocla ma charakter tematyczny i obejmuje bardzo różne kategorie obiektów: publikacje książkowe, ryciny, bilety wizytowe postaci związanych z powstaniem, czy patriotyczne memorabilia odnoszące się zarówno do poszczególnych bitew powstania, jak i jego kolejnych rocznic.