Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

07.02.2018 / Aktualności

Konferencja Rzeczy na wystawie. 18-19 czerwca 2018

Konferencja Rzeczy na wystawie. 18-19 czerwca 2018

Zapraszamy do udziału w konferencji, podczas której chcielibyśmy zastanowić się nad strategiami ekspozycji muzealnych, w których główną rolę odgrywają rzeczy.

Naszym zdaniem to na nich powinna koncentrować się uwaga widza i muzealnika. Rzeczy mają siłę sprawczą łączenia teraźniejszości z przeszłością. Obecność rzeczy na wystawach interesuje nas zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Oprawa, gabloty czy oświetlenie obiektów dopowiadają rzeczy i biorą udział w procesie ich interpretowania. Kluczowe znaczenie przy tworzeniu wystaw odgrywają również praktyki konserwatorskie i zasady bezpieczeństwa.

Jak eksponować rzeczy?

Wychodząc z założenia, że centralnym punktem wystawy jest obiekt – materialna rzecz, wokół której tworzona jest opowieść – chcemy się zastanowić nad zagadnieniami związanymi z jego eksponowaniem. Interesuje nas problem budowania narracji wokół rzeczy lub grupy rzeczy. Kiedy powinny opowiadać własne historie, a kiedy mogą odgrywać rolę ilustracji pewnych zagadnień? Na ile istotne jest, by były oryginalne? Czy można opowiadać za pomocą kopii, a jeśli tak, to w jaki sposób? Czy konieczne jest
inscenizowanie kontekstu? I do czego we współczesnych muzeach potrzebne są rzeczy oryginalne?

Naszą konferencję kierujemy do muzealników, muzeologów, kuratorów, konserwatorów, badaczy, projektantów, jednym słowem wszystkich, których zainteresowania obejmują problematykę wystawiennictwa oraz kwestie rzeczy na wystawie. Konferencja towarzyszy otwarciu drugiej części wystawy głównej Muzeum Warszawy Rzeczy warszawskie, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia do 5 marca 

Prosimy o przesłanie abstraktów o objętości do 1500 znaków oraz formularza zgłoszeniowego do dnia 5 marca 2018 r., na adres: rzeczynawystawie@muzeumwarszawy.pl.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru referatów. Czas przewidziany na wygłoszenie referatu to 20 minut. Udział w konferencji jest bezpłatny. W pierwszym dniu konferencji przewidziane jest zwiedzanie wystawy głównej Muzeum Warszawy Rzeczy warszawskie. Planowana jest recenzowana publikacja. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru zgłoszonych tekstów referatów do druku.

>>>Formularz zgłoszeniowy do pobrania

Konferencja RZECZY NA WYSTAWIE z okazji otwarcia wystawy głównej Rzeczy warszawskie
18–19 czerwca 2018 r.

Konferencja towarzyszy otwarciu drugiej części wystawy głównej Muzeum Warszawy Rzeczy warszawskie, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2018 roku i podejmuje pomysł ubiegłorocznego międzynarodowego seminarium Rzeczy w muzeum.

Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28–42


Projekt pn. Zakup sprzętu i wyposażenia w celu realizacji II etapu Wystawy Głównej Muzeum Warszawy oraz prowadzenia działalności kulturalnej w siedzibie przy Rynku Starego Miasta w Warszawie. Źródło finansowania: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.