fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

09.06.2021 / Aktualności, Edukacja dla szkół, Muzeum Warszawskiej Pragi

Muzeum Warszawskiej Pragi – oferta dla szkół czerwiec 2021

Muzeum Warszawskiej Pragi – oferta dla szkół czerwiec 2021

Muzeum Warszawskiej Pragi zaprasza nauczycieli i uczniów na ostatnie przed wakacjami bezpłatne zajęcia w Muzeum oraz płatne spacery po Pradze z naszymi edukatorami.

Spacery

Wielokulturowa Praga

Kilkusetletnią historię prawobrzeżnej Warszawy tworzyły zróżnicowane etnicznie i wyznaniowo społeczności. Zamieszkiwali i nadal zamieszkują tu przedstawiciele różnych religii i narodowości. W czasie spaceru zobaczymy miejsca kultu trzech religii: katolicyzmu, prawosławia i judaizmu. Poznamy historie społeczności takich jak: Żydzi, Romowie, Gruzini i Koreańczycy.

Podstawa programowa:
Szkoła podstawowa klasa 4 / historia: I. 1, III. 3
Szkoła podstawowa klasy 5-6 / historia: VII, X.1, XXXIV, XXXVI, XLI, XLII.3

Praga w pięciu zmysłach – spacer sensoryczny

Pragę można poznawać na wiele sposobów. Jej niesamowitą atmosferę budują poznawalne dzięki zmysłom ślady przeszłości – krusząca się w palcach cegła w bramie kamienicy, zimno metalowej klamki, dźwięki tramwajów i gwar przechodniów zmierzających na bazar…. Każdy z tych elementów łączy przeszłość z teraźniejszością.

Zapraszamy na wizytę w Muzeum Warszawskiej Pragi połączoną ze spacerem ulicami: Targową, Ząbkowską i Brzeską, podczas którego uczestnicy będą mogli doświadczyć Pragi głównie za pomocą słuchu i dotyku.

Podstawa programowa: 
Szkoła podstawowa, klasa 4/ historia: I.1; 1.2-5, II. 1, 2, 4, 5, III. 1-3
Szkoła podstawowa klasy 5-6 / historia: VII, X.1, XXXIV, XXXVI, XLI, XLII.3

Informacje praktyczne do spacerów:

Terminy spacerów: środa–piątek
Godzina: 10:00 lub 12:00
Czas trwania: 90 minut
Grupy wiekowe: szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe
Maksymalna liczba uczestników lekcji spaceru: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: ul. Targowa 50/52
Cena: 130 zł

Zgłoszenia:  edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl t: 22 518 34 08

Uwaga: Spacer zaczyna się na dziedzińcu Muzeum Warszawskiej Pragi. W czasie spaceru nie zwiedzamy wnętrz.


Lekcje muzealne

Kolory emocji (bezpłatna lekcja muzealna)

Czego możemy dowiedzieć się z jednego zdjęcia? Fotografie Mikołaja Grynberga z cyklu „Czas pokaże” staną się pretekstem do rozmów na temat przeżyć i emocji przedstawionych postaci.

Odwołując się do wykorzystywanych w codziennej komunikacji emotikonek, młodsi uczestnicy spróbują stworzyć odpowiedni znak, którym można określić nastrój panujący na danym zdjęciu. Starsi będą mogli skonfrontować własne wizje przyszłości z wypowiedziami sportretowanych osób. Czy znajdą wśród nich takie, które są im bliskie?

Na koniec zastanowimy się, jakie kolory mogłyby oddać ładunek emocjonalny wybranych zdjęć, które u Grynberga zawsze są czarnobiałe. Zadanie pokaże czy uczestnicy będą zgodni w swoich interpretacjach.

Podstawa programowa: 
szkoła podstawowa, klasy 1-3:
Cele kształcenia, wymagania ogólne: II.1, II.2, II.3, IV.I, IV.6, IV.11,
Edukacja plastyczna: V.1.1.C, V.1.1.D, V.2.1.
szkoła podstawowa, klasy 4-8
Edukacja regionalna: I.2.
Język polski cele kształcenia: cele kształcenia I.7., III.2. (klasy 4-6); I.2.8, I.2.11 (klasy 7-8)
Plastyka: I.1, I.3., I.6., II.6. 

Informacje praktyczne:

Terminy lekcji muzealnych: środa–piątek
Godzina: 10:00 lub 12:00
Czas trwania: 90 minut
Grupy wiekowe: SP 4-8, szkoły ponadpodstawowe
Maksymalna liczba uczestników lekcji: 25 osób (jedna klasa)
Miejsce spotkania: ul. Targowa 50/52
Cena: lekcja bezpłatna

Zgłoszenia:  edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl t: 22 518 34 08

Uwaga: Lekcja odbywa się w sali konferencyjnej Muzeum Warszawskiej Pragi. Następnie, uczniowie i uczennice indywidualnie zwiedzają wystawę czasową pt. „Warszawiacy – fotografie Mikołaja Grynberga” w Muzeum Warszawskiej Pragi.

Istnieje możliwość zamówienia oferty rozszerzonej (lekcja + spacer) dla jednej klasy.