fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

02.06.2016 / Aktualności

Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie

Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie

Muzeum Warszawy otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych”, na przygotowanie i wydanie do końca 2017 r. –4. tomu publikacji serii wydawniczej MW pt. „Archeologia dawnej Warszawy”.

Zadanie przewiduje całościowe opracowanie wyników badań archeologicznych prowadzonych w latach 1977–1983 na placu Zamkowym w Warszawie i opublikowanie ich w serii wydawniczej jako tom 4 pt. „Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983” (część 1. i 2.).

Przemiany przestrzenne terenu dzisiejszego placu Zamkowego odzwierciedlają zmienne relacje między miastem a siedzibą książęcą, później królewską, ich poznanie ma dla historii Warszawy istotne znaczenie. Publikacja wydana w nakładzie 500 egz., skierowana zarówno do środowiska naukowego jak i miłośników historii Warszawy, ma zaprezentować całość informacji o badaniach, ich wynikach i pozyskanych zabytkach ruchomych. Zawierać będzie wyczerpującą dokumentację graficzną i fotograficzną (plany, profile, plany zbiorcze, rysunki rekonstrukcyjne, tablice prezentujące zabytki ruchome), zostanie zaopatrzona w angielskie streszczenia i dwujęzyczne podpisy pod rysunkami.

Dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego , nazwa zadania : „Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983”.