fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en
Aktualności

30.08.2021 / Aktualności, Działalność edukacyjna, Edukacja dla szkół, Muzeum Drukarstwa

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Drukarstwa

Oferta edukacyjna dla szkół | Muzeum Drukarstwa

Muzeum Drukarstwa to dzieje książki i druku, a także zabytki sztuki drukarskiej oraz nauka linorytu i kaligrafii.

Książkowe ABC

Gliniane, skórzane, z drewna… Jakie były pierwsze książki?

Wspólnie prześledzimy, jak zmieniały się ich formy. Zajrzymy do środka i przyglądając się literom zastanowimy się, jak na ich wygląd wpłynął wynalazek Gutenberga.

Drewniaki i farby pójdą w ruch! Odbijemy wybrane litery i stworzymy własne, wyjątkowe ilustracje – niczym w dawnej księdze!

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa:
przedszkola: obszar fizyczny I. 7, obszar społeczny III. 3, 5, 9, obszar poznawczy IV. 1, 4, 8, 9
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

Jak powstaje książka

Podczas zajęć poznamy historię książki i sprawdzimy, gdzie i kiedy powstała. Przyjrzymy się z bliska modelom dawnych materiałów pisarskich i dowiemy się, z czego je wykonywano. Poznamy też „ojca” druku, Jana Gutenberga, i zastanowimy się, jak wynalezienie ruchomej, metalowej czcionki wpłynęło na rozwój społeczeństwa.

Na koniec każdy wykona własną, ozdobioną linorytem książeczkę.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: edukacja polonistyczna 1.2); edukacja społeczna 2.6); edukacja plastyczna 2.1), 3); edukacja techniczna 2.2) A)
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

Czar czcionki

Jak wyglądały pierwsze litery?
Czy dawne książki wyglądały tak samo jak dziś?
Co to jest czcionka i do czego służyła?

Wspólnie poszukamy odpowiedzi na te pytania i zastanowimy się, jak zmieniało się pismo i techniki jego utrwalania. Przyjrzymy się też kartom ze starych ksiąg, które staną się inspiracją dla naszych własnych inicjałów.

Na zakończenie każdy wcieli się w rolę drukarza, odbijając druk okolicznościowy na zabytkowej prasie.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: plastyka I.2., II.2., III.1; historia klasa IV – V.4., klasa V-VI – I.5., IV.4., IX.1.
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Tajniki grafiki. Linoryt

Uczestnicy i uczestniczki poznają rodzaje technik graficznych – przyjrzą się gotowym pracom oraz niezbędnym do ich wykonania narzędziom. Obejrzymy klasyki literatury dziecięcej, zdobione ilustracjami wybitnych grafików, prześledzimy etapy ich powstawania i zastanowimy się, w jaki sposób obraz możne budować nastrój.

Następnie każdy wykona swój własny linoryt – z wyobraźni lub książkowych inspiracji – który odbijemy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 75 minut
Podstawa programowa: plastyka I.1.-2.,5., II.1.-2., 6., III.5; technika I.2.,4.
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


Dawniej skryba, dziś – kaligraf

Podczas zajęć zastanowimy się, co łączy skrybę i kaligrafa. Poznamy ich stanowiska pracy oraz narzędzia kaligraficzne – od tych najdawniejszych po współczesne. Sprawdzimy, jak przez wieki zmieniały się kształty liter i dowiemy się, z czego to wynikało.

W części warsztatowej poznamy podstawy jednego z krojów pisma kaligraficznego i spróbujemy pisać wybranym narzędziem, aby powoli wyrabiać umiejętność ładnego ręcznego pisania.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: plastyka I.1.; język polski II.4.1), IV.2.; historia klasa IV – III.2., klasa V-VI –  I.5., IV.4.
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu

Akademia kaligrafii

Podczas zajęć zastanowimy się, co łączy skrybę i kaligrafa. Poznamy ich stanowiska pracy oraz narzędzia kaligraficzne – od tych najdawniejszych po współczesne. Sprawdzimy, jak przez wieki zmieniały się kształty liter i dowiemy się, z czego to wynikało.

W części warsztatowej poznamy podstawy jednego z krojów pisma kaligraficznego i spróbujemy pisać wybranym narzędziem, aby powoli wyrabiać umiejętność ładnego ręcznego pisania.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: klasy VII-VIII – język polski IV.2.; plastyka I.1.; liceum/ technikum – plastyka III.1., historia sztuki I.2.,5., II.11.
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu


Tajniki grafiki. Linoryt

Uczestnicy i uczestniczki poznają rodzaje technik graficznych – przyjrzą się gotowym pracom oraz niezbędnym do ich wykonania narzędziom. Obejrzymy klasyki literatury dziecięcej, zdobione ilustracjami wybitnych grafików i zastanowimy się, w jaki sposób obraz możne budować nastrój.

Następnie każdy wykona swój własny linoryt – z wyobraźni lub książkowych inspiracji – który odbijemy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 90 minut
Podstawa programowa: klasy VII-VIII plastyka I.1.-2.,5., II.1.-2., 6., III.5; technika I.2.,4.; liceum/technikum – historia sztuki I.5., II.10.-11., 13.c), IV.4.b); plastyka III.1.
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu


W oficynie drukarskiej – oprowadzanie

Podczas zajęć szczególną uwagę zwrócimy na znaczenie wynalazku druku i jego wpływu na rozwój ludzkości. Przyjrzymy się z bliska warsztatowi drukarskiemu – poznamy tajniki pracy zecera oraz techniki pracy artystów-grafików. Zobaczymy, jakich narzędzi używali zanim niemal wszystkie ich funkcje przejęły komputery.

Na koniec uczestnicy i uczestniczki zajrzą do kaszt i chwycą za wierszowniki – każdy złoży własny podpis i wytłoczy go na zabytkowej prasie drukarskiej.

Czas trwania: 60 minut
Podstawa programowa: liceum/ technikum – historia sztuki IV.4.b)
Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

Terminy lekcji: wtorek–piątek
Godziny: 10:00–15:00
Maksymalna liczba uczestników:
25
Miejsce spotkania: ul. Ząbkowska 23/25
Rezerwacje:
e-mail: muzeum.drukarstwa@muzeumwarszawy.pl, tel.: 22 620 60 42
Koszt: 250 zł

Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.

REGULAMIN REZERWACJI MUZEUM WARSZAWY

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.    Niniejszy Regulamin określa zasady przyjmowania rezerwacji przez Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044, w dalszej części Regulaminu zwanym „Muzeum”.

1.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na następujące usługi, w dalszej części Regulaminu zwane „usługami”:

 1. oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych Muzeum;
 2. lekcje muzealne, spacery, wirtualne lekcje muzealne, lekcje wyjazdowe – zajęcia edukacyjne przeznaczone dla grup przedszkolnych i szkolnych. Muzeum udostępnia aktualny program lekcji muzealnych na swojej stronie internetowej w zakładce EDUKACJA;
 3. kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy – aktywne zwiedzanie ekspozycji Muzeum, przeznaczone dla grup pięcioosobowych;
 4. spacery z przewodnikiem – dla grup zorganizowanych. Muzeum udostępnia aktualny program spacerów na stronie internetowej w zakładce ZAPLANUJ WIZYTĘ;
 5. wejścia grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika;
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo ustanowienia obowiązkowej rezerwacji na inne usługi / wydarzenia (np. na warsztaty rodzinne czy dla dorosłych i młodzieży) jeżeli będzie istniała taka konieczność wynikająca z charakteru takiej usługi oraz ograniczonej ilości miejsc w przestrzeni, w której została ona zaplanowana. Informację o wszystkich zaplanowanych wydarzeniach Muzeum publikuje na swojej stronie internetowej.

1.3.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są obowiązkowe. Muzeum nie gwarantuje realizacji w/w usług bez zgłoszenia wcześniejszej rezerwacji. Zgłoszenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zawarciem umowy o usługę.

1.4.    Rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2. są przyjmowane w zależności od wolnych miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

1.5.    Zasady dotyczące rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6. są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia, a informacja o nich jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

1.6.    Rezerwacji może dokonać osoba pełnoletnia w imieniu własnym, lub w imieniu instytucji, którą reprezentuje.

1.7.    Osoby lub instytucje składające rezerwacje na usługi świadczone przez Muzeum, w dalszej części Regulaminu zwane są „Zamawiającymi”.

 1. ZASADY PRZYJMOWANIA REZERWACJI

2.1.    Muzeum przyjmuje zgłoszenia rezerwacyjne dla grup zorganizowanych lub osób indywidualnych telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Właściwy kontakt do osoby, działu lub oddziału przyjmującego rezerwację jest podany na stronie internetowej przy każdym rodzaju oferty.

2.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi z oferty prezentowanej na stronie internetowej.

2.3.    Rezerwacji dokonuje się z wyprzedzeniem:

 1. 10-dniowym – w przypadku rezerwacji na oprowadzanie, lekcje muzealne, wirtualne lekcje muzealne, kameralne spotkania pn. Ciekawi Warszawy i spacery;
 2. 4-tygodniowym – w przypadku rezerwacji na zajęcia z oferty pn. Muzeum na życzenie;
 3. 1-dniowym – w przypadku grup zorganizowanych z przewodnikiem miejskim lub bez przewodnika.

2.4.    W celu dokonania rezerwacji dla grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych należy wypełnić formularz rezerwacji i przesłać go na wskazany w ofercie adres e-mail. Formularz rezerwacji stanowi załącznik do Regulaminu.

2.5.    Formularz rezerwacji wypełnia osoba pełnoletnia: opiekun grupy lub osoba dokonująca rezerwacji indywidualnie.

 1. POTWIERDZENIE REZERWACJI

3.1.    Do Zamawiającego, który złożył rezerwację na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zostanie wysłana, na podany przez niego adres mailowy, wiadomość ze szczegółami przyjętej rezerwacji.

3.2.    Zamawiający jest zobowiązany do potwierdzenia udziału w zajęciach do piątku w tygodniu poprzedzającym dzień zarezerwowanej usługi.

3.3.    Zasady dotyczące potwierdzenia rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.6 są ustalane osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

3.4.    W przypadku zmian dotyczących potwierdzonej rezerwacji (np. zmiany liczebności grupy) Zamawiający jest zobowiązany do poinformowania osoby, działu lub oddziału w którym dokonał rezerwacji o zaistniałych zmianach telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

3.5.    Muzeum w sytuacjach wyjątkowych zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji lub przełożenia jej na inny termin, po konsultacji z Zamawiającym.

 1. LICZEBNOŚĆ GRUPY

4.1.    Zasady dotyczące dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych w Muzeum są uwarunkowane względami bezpieczeństwa, względami konserwatorskimi oraz troską o komfort zwiedzających.

4.2.    Muzeum przyjmuje rezerwacje na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 zgodnie z aktualnie obowiązującymi limitami osobowymi, które są podane dla każdej lokalizacji na stronie internetowej.

4.3.    Przekroczenie dopuszczalnej liczby osób w grupie powoduje natychmiastowe anulowanie rezerwacji.

4.4.    Zadeklarowana przez Zamawiającego w Formularzu rezerwacji liczba osób w grupie powinna zgadzać się ze stanem faktycznym. W przypadku stawienia się w Muzeum większej liczby osób niż zadeklarowana przewodnik / edukator może odmówić wykonania usługi, jeśli zmiana liczebności grupy nie została wcześniej przez Zamawiającego uzgodniona w procesie rezerwacji zajęć. W takiej sytuacji koszt nieprzeprowadzenia usługi będzie ponosił Zamawiający.

4.5.    W przypadku usługi określonej w pkt 1.2.5 liczebność grupy zorganizowanej może przekroczyć 25 osób jeśli uwarunkowania lokalizacji, której dotyczy rezerwacja, na to pozwalają. Decyzję w tej sprawie podejmuje pracownik przyjmujący rezerwację na podstawie posiadanych informacji i aktualnie obowiązujących limitów.

4.6.    Ze względu na uwarunkowania, o których mowa w pkt 4.1. Muzeum zastrzega sobie prawo do czasowego ustanowienia osobnych zasad dotyczących dopuszczalnej liczebności grup zorganizowanych na poszczególnych ekspozycjach Muzeum.

4.7.    Limit miejsc na usługi wymienione w pkt 1.2.6 jest ustalany osobno w stosunku do każdego wydarzenia.

 1. DANE OSOBOWE

5.1.    Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.

5.2.    Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.

5.3.    Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określnych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej zwane RODO.

5.4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związany z realizacja usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.

5.5.    Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5.6     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.

5.7.    Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;

5.8.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5.9.    Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

5.10.  Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

5.11.  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zostanie przesłana do Zamawiających na wskazany przez nich adres e-mail wraz z powiadomieniami automatycznie wysyłanymi przez System rezerwacji.

5.12.  Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych przez Zamawiających.

 1. PŁATNOŚCI

6.1.    Koszty biletów wstępu do Muzeum oraz usług określa cennik Muzeum. Informacja o wszystkich opłatach jest publikowana na stronie internetowej Muzeum.

6.2.    Opłaty za usługi są dokonywane:

 1. przed realizacją usługi – gotówką lub kartą płatniczą w kasie oddziału, w dniu realizacji usługi;
 2. po realizacji usługi – przelewem na rachunek bankowy Muzeum, na podstawie faktury wystawionej w terminie do 14 dni kalendarzowych po dniu wykonaniu usługi.

6.3.    Zamawiający zamiar płatności przelewem powinien zgłosić podczas procesu rezerwacji – wypełniając formularz rezerwacji.

6.4.    Zasady płatności za usługi, o których mowa w pkt 1.2.6 są ustalane osobno dla każdego wydarzenia.

6.5.   Muzeum wystawia faktury/faktury uproszczone na podstawie danych zawartych w formularzu rezerwacji Zamawiającego.

 1. REZYGNACJA Z REZERWACJI

7.1.    Ewentualna rezygnacja z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4 powinna być zgłoszona telefonicznie lub pocztą elektroniczną najpóźniej na 72 godziny przed planowanym terminem wizyty.

7.2.    W przypadku braku zawiadomienia o rezygnacji z rezerwacji na usługi wymienione w pkt 1.2.1-4, lub rezygnacji później niż 72 godziny przed ustalonym terminem wizyty, Muzeum wystawia Zamawiającemu fakturę lub paragon w wysokości ceny usługi za gotowość pracowników Muzeum do świadczenia usługi

 1. SPÓŹNIENIE GRUPY ZORGANIZOWANEJ

8.1.    Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego przybycia do Muzeum. Za czas rozpoczęcia realizacji usługi uznaje się godzinę ustaloną w trakcie procesu rezerwacji.

8.2.    Czas oczekiwania przewodnika / edukatora na grupę wynosi 30 minut.

8.3.    W przypadku spóźnienia grupy zorganizowanej wynoszącego ponad 30 minut lub niewykupienia rezerwacji Muzeum zastrzega sobie prawo do nie wpuszczenia grupy i obciążenia należnością, o której mowa w pkt 7.2-3.

8.4.    W przypadku spóźnienia się grupy przewodnik / edukator ma prawo skrócenia realizacji usługi o czas, jaki spóźniła się grupa.

 POZOSTAŁE UREGULOWANIA

9.1.    Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum oraz trwania lekcji online.

9.2.    Opiekun grupy odpowiada za bezpieczeństwo i zachowanie grupy w Muzeum oraz jest zobowiązany do współpracy z przewodnikiem / edukatorem w celu utrzymania dyscypliny w grupie.

9.3.    W trakcie pobytu w Muzeum zwiedzający są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu zwiedzania w Muzeum Warszawy.

9.4.    W przypadku, gdy zachowanie członków grupy w sposób rażący narusza ogólnie przyjęte zasady zachowania w miejscach publicznych oraz Regulamin zwiedzania w Muzeum Warszawy przewodnik / edukator ma prawo do przerwania realizacji usługi. W takim przypadku koszty opłacone wcześniej przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi.

9.5.    Podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia na potrzeby Muzeum Warszawy, jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację.

9.6.    Zajęcia online nie mogą być nagrywane.

9.7.    Złożenie rezerwacji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

9.8.    Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonania zmiany Regulaminu.

9.9.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do osób fizycznych, dokonujących czynności niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową – przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r., poz. 134), w szczególności na podstawie art. 38 pkt 12 powołanych przepisów prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług w zakresie kulturalnym.

9.10. Regulamin obowiązuje od 27 sierpnia 2021 roku.

9.11   W przypadku wątpliwości wyjaśnień udziela Dział Edukacji Muzealnej telefonicznie,

w dni powszednie w godzinach 9:00 – 16:00, pod numerem telefonu 22 277 43 78 lub mailowo pod adresem: edukacja@muzeumwarszawy.pl.

 


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane „RODO” − informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Zamawiających jest Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, pod numerem RIK/8/2000/SPW, NIP: 5251290392, REGON: 016387044.
 2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl lub listownie na adres korespondencyjny Muzeum Warszawy.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b w celu związanym z realizacją usługi rezerwacji oraz kontaktu z Zamawiającymi.
 4. Zamawiającym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zamawiający uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do dokonania rezerwacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie usługi rezerwacji.
 6. Odbiorcą danych osobowych Zamawiających będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w ww. celu, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Muzeum Warszawy związani z wykonaniem danej Usługi, dla której udostępnione zostały Muzeum Warszawy dane osobowe;
 7. Dane osobowe Zamawiających nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe Zamawiających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji usługi i w okresie do przedawnienia roszczeń z niej wynikających, w tym  roszczeń publiczno-prawnych, chyba że przepisy szczególne przewidują dłuższy okres przechowywania.

Lekcje wyjazdowe

Muzeum w skrzyni to zajęcia, które odbywają się w szkole, bibliotece czy świetlicy. Spotkania mają charakter warsztatowy. Opierają się na rozmowie nauczającej oraz samodzielnej, twórczej pracy uczniów i uczennic.

Każde zajęcia realizowane są z wykorzystaniem autentycznych materiałów drukarskich, takich jak prasa drukarska, czcionki, przybory zecerskie oraz narzędzia graficzne.

Elementem końcowym każdych zajęć jest wytłaczanie na prasie drukarskiej grafiki własnego projektu.

Z wizytą u drukarza

Jak powstawały pierwsze książki?
Jaki wpływ na rozwój ludzkości miało wynalezienie druku?
Co się zmieniło?

Prześledzimy ewolucję technik i materiałów piśmienniczych. Obejrzymy niektóre z nich i poznamy charakterystyczne elementy dawnych ksiąg. Korzystając z zasobów muzealnej oficyny drukarskiej, doświadczymy warunków pracy dawnych drukarzy i zecerów.

Używając specjalnych narzędzi – wałków, czcionek i prasy, wytłoczymy specjalnie przygotowany druk okolicznościowy.

Podstawa programowa:

 • klasy 1-3 – edukacja matematyczna 6.1), edukacja społeczna 2.6), edukacja przyrodnicza 2.1), edukacja plastyczna 2.2), 5), 3.1)
 • klasy 4-8 – plastyka I.2., II.2., III.1; historia klasa IV – V.4., klasa V-VI – I.5., IV.4., IX.1.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

Tajniki grafiki. Linoryt

Uczestnicy i uczestniczki poznają rodzaje technik graficznych – przyjrzą się gotowym pracom oraz niezbędnym do ich wykonania narzędziom. Obejrzymy klasyki literatury dziecięcej, zdobione ilustracjami wybitnych grafików, prześledzimy etapy ich powstawania i zastanowimy się, w jaki sposób obraz możne budować nastrój.

Następnie każdy wykona swój własny linoryt – z wyobraźni lub książkowych inspiracji – który odbijemy na zabytkowej prasie drukarskiej.

Podstawa programowa:

 • klasy 4-6 – plastyka I.1.-2.,5., II.1.-2., 6., III.5; technika I.2.,4.
 • klasy 7-8 – plastyka I.1.-2.,5., II.1.-2., 6., III.5; technika I.2.,4.
 • liceum/technikum – historia sztuki I.5., II.10.-11., 13.c), IV.4.b); plastyka III.1.

Dostępność: osoby z niepełnosprawnością ruchu, osoby z niepełnosprawnością intelektualną, osoby ze spektrum autyzmu

Terminy lekcji: poniedziałek–piątek
Godziny: 8:00–14:00
Czas trwania: 75 minut
Maksymalna liczba uczestników: 30
Miejsce spotkania: placówka zamawiającego (szkoła, przedszkole, biblioteka, itp.), dojazd do placówek na terenie Warszawy i okolicy 
Rezerwacje:
e-mail: muzeum.drukarstwa@muzeumwarszawy.pl, tel.: 22 620 60 42 lub 502 244 725 
Koszt: 280 zł

Zapisy przyjmujemy przy rezerwacji lekcji dla min. 2 grup.

Do wiadomości mejlowej prosimy dołączyć wypełniony formularz rezerwacji.

ZAPISZ SIĘ NA NEWSLLETER

Jeśli chcesz być na bieżąco z ofertą edukacyjną dla szkół, Muzeum Warszawy i oddziałów, zapisz się na newsletter.

Dostaniesz informacje o aktualnej ofercie lekcji, warsztatów, spacerów muzealnych, zimowych i letnich programach zajęć, lekcjach towarzyszących wystawom czasowym, a także o materiałach edukacyjnych do pobrania oraz informacje o szkoleniach, warsztatach i konferencjach dla nauczycieli i nauczycielek.

* wymagane pole
*wymagane pole
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych *