fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

07.02.2017 / Aktualności, Seria Plany Warszawy, Wydawnictwa

Plan Warszawy 1912 W. H. Lindleya

Plan Warszawy 1912 W. H. Lindleya

Opracowany pod kierunkiem Williama Heerleina Lindleya, wydany w 1912 roku Plan niwelacyjny miasta Warszawy w skali 1 : 10 000 to najwierniejsze kartograficzne przedstawienie w małej skali Warszawy z początku XX wieku. To również synteza dzieła Lindleyów, jakim było opracowanie szczegółowych planów Warszawy w latach 1883–1915. Złożyło się na nie ponad osiem tysięcy arkuszy planów, które powstały na potrzeby budowy miejskich wodociągów i kanalizacji.

Lata od upadku powstania styczniowego do pierwszej wojny światowej to z jednej strony okres degradacji Warszawy z pozycji stolicy Królestwa Polskiego do gubernialnego ośrodka na zachodnich rubieżach Cesarstwa Rosyjskiego. Z drugiej zaś jest to czas największych inwestycji infrastrukturalnych w mieście: rozwoju sieci kolejowej, transportu publicznego, budowy nowych mostów; wytyczania ulic i placów; zakładania parków. Dzięki inicjatywie ówczesnego prezydenta Sokratesa Starynkiewicza powstały nowoczesne wodociągi i kanalizacja, a Warszawa znalazła się w elitarnym gronie kilku miast europejskich, w których takie instalacje już funkcjonowały. Praca nad tym przedsięwzięciem związała losy Lindleyów z Warszawą na ponad trzy dekady.

Nagrody i wyróżnienia: konkurs PTWK Najpiękniejsze Książki Roku 2016 – Nominacja w kategorii Książki naukowe, popularnonaukowe.

Książka do kupienia w sklepie Muzeum Warszawy.

Autorzy planów załącznikowych: Witold Pietrusiewicz, Paweł E. Weszpiński
Autorzy broszur: Ryszard Żelichowski, Paweł E. Weszpiński
Projekt graficzny, skład i przygotowanie do druku: Anna Piwowar
Redakcja merytoryczna: Barbara Hensel-Moszczyńska
Redakcja: Małgorzata Jurkiewicz, Małgorzata Mycielska
Opracowanie ikonografii i korekta: Julia Odnous
Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska
Konsultacje: Joanna Dojnik, Archiwum Państwowe w Warszawie; Jacek Uchański, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.
Współpraca: Archiwum Państwowe w Warszawie, Muzeum Geodezyjne Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego S.A.

Recenzja tekstu Plan niwelacyjny miasta Warszawy opracowany pod kierunkiem W.H. Lindleya w skali 1 : 10 000 z 1912 roku: dr hab. Wiesław Ostrowski, Zakład Geoinformatyki, Kartografii i Teledetekcji, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

  • 340 stron (książka)
  • reprint Planu niwelacyjnego miasta Warszawy, 76 × 105 cm
  • Plan niwelacyjny miasta Warszawy z naniesioną siatką ulic z 2016 roku, 76 × 105 cm (opracowanie: Witold Pietrusiewicz)
  • Plan niwelacyjny miasta Warszawy z zaznaczonymi najważniejszymi obiektami, 76 × 105 cm (opracowanie: Paweł E. Weszpiński)
  • broszura Obiekty oznaczone na Planie niwelacyjnym miasta Warszawy opracowanym przez W.H. Lindleya, wydanym w Warszawie w 1912 roku (opracowanie: Ryszard Żelichowski, współpraca Paweł E. Weszpiński)
  • broszura Ulice i place oznaczone na Planie niwelacyjnym miasta Warszawy opracowanym przez W.H. Lindleya, wydanym w Warszawie w 1912 roku (opracowanie: Paweł E. Weszpiński)

Wydawca: Muzeum Warszawy, Wydanie I, Warszawa 2016

Format: 130 x 240 mm, oprawa twarda, druk kolorowy, wersja językowa: polska.

Nakład: 2500 egz.

ISBN 978-83-62189-91-5 (cała publikacja)

Seria Plany Warszawy

Seria Plany Warszawy to prezentacja wybitnych dzieł kartograficznych ze zbiorów Muzeum Warszawy, dzięki którym można prześledzić rozwój przestrzenny stolicy od połowy XVII do połowy XX wieku. Każda z publikacji zawiera m.in. reprint planu, jego szczegółową analizę kartograficzną oraz szkic historyczny o Warszawie z czasów jego powstania.

Koncepcja serii i poszczególnych publikacji z serii: Paweł E. Weszpiński
Projekt graficzny serii: Anna Piwowar

Dotychczas ukazały się dwie publikacje: Plan Warszawy 1768 Georges’a Louisa Le Rouge’a oraz Plan Warszawy 1939 Książnicy-Atlas. W 2017 roku zostanie wydany Plan Warszawy Korpusu Inżynierów Wojskowych w 1825 roku opracowaniu Henryka Bartoszewicza i Pawła E. Weszpińskiego.

Wszystkie publikacje dostępne są do kupienia w sklepie Muzeum Warszawy.