fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

02.12.2019 / Aktualności, Muzeum Woli

5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego: Nazywanie Miasta – program

5. Nazewnicza Konferencja Naukowa Zespołu Nazewnictwa Miejskiego: Nazywanie Miasta – program

Organizatorzy 5. Nazewniczej Konferencji Naukowej Zespołu Nazewnictwa Miejskiego zapraszają na spotkanie wokół nazw miejskich, które odbędzie się 2-3 grudnia. W zmodernizowanej przestrzeni Muzeum Woli będziemy rozmawiać m.in. odtwarzaniu danych nazw ulic, miejsc i miejscowości, związkach nazw z topografią, Miejskich Systemach Identyfikacji czy też kosztach tworzenia nazw miejskich.

Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Wydarzenie będzie transmitowane poprzez Facebook Live. Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Wydarzenie jest finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.

Organizatorzy:
Zespół Nazewnictwa Miejskiego
Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy
Muzeum Warszawy
Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego


Organizację konferencji koordynuje:
dr Paweł E. Weszpiński
e-mail: pawel.weszpinski@muzeumwarszawy.pl
tel. 602 72 91 50


 

Program

DZIEŃ PIERWSZY, 2 grudnia 2019 r.

 

ROZPOCZĘCIE

11:00-11:15 – wystąpienia przedstawicieli współorganizatorów, wprowadzenie do obrad

 

SESJA 1

11:15-12:15 – wykład wstępny Socjologia nazewnictwa miejskiego, prof. Kwiryna Handke

12:00-12:45 – wykład wstępny Nazwy miejskie w Warszawie z perspektywy prac

Zespołu Nazewnictwa Miejskiego w latach 2013 – 2018, Andrzej Sołtan

12:45-13:00 – komunikat o Zespole Nazewnictwa Miejskiego bieżącej kadencji – członkowie, prace i problemy, Paweł E. Weszpiński

13:00-13:15 – dyskusja

13:15-13:40 – przerwa kawowa

 

SESJA 2

13:40-15:20 – 4 referaty i dyskusja

dr Aleksandra Jadach-Sepioło (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Symboliczne skutki wyodrębniania obszarów zdegradowanych w przestrzeni miejskiej

dr hab. Katarzyna Szalewska (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego)
Między toponomastyką a geokulturologią – kilka uwag o nazewnictwie gdańskich ulic

dr Marta Jaskulska (Katedra Socjologii Kultury i Komunikowania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Jak nazywa się ten pomnik? O oficjalnych i potocznych nazwach pomników – przykład Gdańska

Maria Sołtys, „Nazwy miejskie” i „nazwy własne” w kulturze miejskiej (mieszczańskiej)
Warszawy. Dwa przykłady – „Pod znakiem poetów” i bar „Zodiak”

15:20-15:40 – przerwa kawowa

 

SESJA 3

15:40-17:20 – 4 referaty i dyskusja

dr hab. Mikołaj Madurowicz (Katedra Geografii Miast i Planowania Przestrzennego WGiSR UW, Komisja Historyczna TPW)
Kilka refleksji o miejskiej ciągłości nazewniczej

Krzysztof Górny (Pracowania Geografii Politycznej i Historycznej WGiSR UW)
Dekolonizacja jak dekomunizacja? Afrykańska perspektywa postsystemowych zmian w nazewnictwie miejskim

dr. Teresa Bogacz (Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Komisja Geografii Historycznej PTH), dr hab. Beata Konopska (Zakład Kartografii UMCS, Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Komisja Geografii Historycznej PTH)
Nazwy ulic jako przekaz społeczny – profile trzech polskich miast po 1945 r.

Filip Frąckowiak (Rada m.st. Warszawy, Muzeum gen. R. Kuklińskiego)
Ukryty Raj – o procesie nazewniczym w Radzie Warszawy

 

 

DZIEŃ DRUGI, 3 grudnia 2019 r.

 

SESJA 4

11:00 – 12:40 – 4 referaty i dyskusja

Monika Cepil, dr Tomasz Figlus (Katedra Geografii Politycznej, Historycznej i Studiów Regionalnych,  Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego)
Nazwy miejscowe dawnych wsi w granicach administracyjnych miasta na przykładzie Łodzi

dr Robert Faracik (Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Toponimy jako element dziedzictwa dawnego osadnictwa wiejskiego w obrębie współczesnego miasta – przykład Krakowa

dr Paweł E. Weszpiński (Zespół Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy,  Zespół Historii Kartografii IHN PAN, Komisja Geografii Historycznej PTH)
Z problematyki gniazd nazewniczych na przykładzie Warszawy

12:40-13:00 – przerwa kawowa

 

SESJA 5

13:00 – 14:40 – 4 referaty i dyskusja

prof. dr hab. Tadeusz Bernatowicz (Zespół Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy, Instytut Historii Sztuki UŁ)
Widzialne nazwy. Systemy informacyjne warszawskich ulic w przestrzeni miasta

Jerzy Domżalski (Zespół Nazewnictwa Miejskiego m.st. Warszawy)
Nazewnictwo Warszawy na przykładzie dzielnicy Ursus

Agnieszka Konowrocka (Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy)
Nazewnictwo obiektów miejskich w m.st. Warszawie

dr Igor Piotrowski (Instytut Kultury Polskiej UW)
Miasto utraconych zaułków. O warszawskich zaułkach i Zaułkach

14:40-15:00 – przerwa kawowa

 

SESJA 6

15:00 – 16:20 – 4 referaty

dr Aleksandra Wójtowicz (Instytut Badań Literackich PAN)
O relacji biosu i logosu w kontekście nazewnictwa miejskiego – przypadek placu bez nazwy

dr Agnieszka Bąbel (Instytut Badań Literackich PAN)
Dawna Warszawa i stereotypy. Nazwy miejskie w wybranych powieściach nurtu „kryminał retro”

dr Agata Grabowska-Kuniczuk (Instytut Badań Literackich PAN)
Warszawa państwa Głowackich

prof. dr. hab. Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN)
O nazewnictwie ulic warszawskiego Muranowa

16:20 – 17:00 – dyskusja podsumowująca

17:00 – 17:30 – przerwa kawowa

17:30 – 19:30 – otwarty panel dyskusyjny Co powinniśmy nazywać w przestrzeni miasta?

Paneliści:

prof. dr hab. Grażyna Borkowska, dr hab. Mikołaj Madurowicz, dr Paweł E. Weszpiński, Grzegorz Piątek