Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Wykonane na prawym brzegu. Rzemieślnicy

To cykl spotkań, pokazów i warsztatów. W ich trakcie przybliżamy stare zawody i pytamy, co zrobić, aby lepiej funkcjonowały. Muzeum od 3 lat prowadzi również badania i dokumentację współczesnych pracowni rzemieślniczych:

>>>Oglądaj video o rzemieślnikach

Kuratorka: Katarzyna Chudyńska–Szuchnik, tel. 22 518 34 07,
katarzyna.chudynska-szuchnik@muzeumwarszawy.pl