fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Almanach Warszawy, tom 11

Spis treści / Table of Contents

Warszawa / Warsaw

Vera Herzog

Das Ujazdówer Bad (Łazienki) als Repräsentationsbau (von 1683 – bis 1733) [PDF download] / Łazienki Ujazdowskie jako budowla reprezentacyjna w latach 1683-1733 [pobierz PDF]

Jarosław Pietrzak

Jak Marywil budowano. Powstanie warszawskiego kompleksu rezydencjonalno-handlowego w świetle korespondencji Ottona Fryderyka Felkersambra z Marią Kazimierą Sobieską z 1694 roku [pobierz PDF]/ How Marywil Came to Be. The Creation of Warsaw’s Residential and Commercial Complex in the Light of the Correspondence between Otton Fryderyk Felkersamb and Maria Kazimiera Sobieska from 1694 [PDF download]

Jerzy Dygdała

O pogodzie w Warszawie i o innych stołecznych sprawach. Informacje z listów radcy Jana Beniamina Steinhausera z lat 1760-1766 [pobierz PDF]/ On weather in Warsaw and other Warsaw matters. Data derived from from the letters of solicitor Jan Beniamin Steinhauser from the years 1760-1766

Joanna Popiołek

Powodzie w Warszawie przed rokiem 1800 [pobierz PDF]/ Floods in Warsaw before 1800 [PDF download]

Paweł Mrowiński

Zbrodnia i kara. Egzekucje publiczne w Warszawie w latach 1815-1830 [pobierz PDF]/ Crime and punishment. Public executions in Warsaw in the years 1815-1830

Adam Tyszkiewicz

Legenda Tadeusza Kościuszki w murach Szkoły Rycerskiej i Uniwersytetu Warszawskiego [pobierz PDF]/ The legend of Tadeusz Kościuszko at the Corps of Cadets and the University of Warsaw

Przemysław Deles

Świątynie warszawskie doby zaborów w przekazach anglojęzycznych – rola. Konteksty, znaczenie. Próba analizy [pobierz PDF]/ Places of worship in Warsaw in the age of partitions in English language sources – role, context, meaning. Towards an analysis [PDF download]

Marek Olkuśnik

Nad Wisłą i nie tylko… Pikniki, wycieczki i podmiejskie festyny w Warszawie przełomu XIX i XX wieku [pobierz PDF]/ By the Wisła River and elsewhere… Picnics, excursions and suburban festivities in Warsa wat the turn of the 20th century

Michał Przeperski

Zajścia w Warszawie 9-11 grudnia 1922 roku. Geneza, przebieg, konsekwencje [pobierz PDF]/ Incidents in Warsaw on 9-11 December 1922. Cauces, course, consequences

Hanna Polańska

150 lat pierwszej linii tramwaju konnego w Warszawie [pobierz PDF]/ 150 years of the forst line of a horse tram in Warsaw

Julian Borkowski

Warszawska konspiracja harcerska przy ulicy Grochowskiej 354 [pobierz PDF]/ Warsaw scout conspiration at 354 grochowska Street

Muzeum /Museum

Agnieszka Dąbrowska

Obuwie w zbiorach Muzeum Warszawy [pobierz PDF]/ Shoes in the Museum of Warsaw collection

Katarzyna Žák-Caplot

Rozwój kolekcji biblioteki Muzeum Warszawy do roku 1986 [pobierz PDF]/ Development of the collection of the Museum of Warsaw Library up to 1986

Ewa Wieruch-Jankowska

Klamka i świecznik, czyli o wybrancyh projektach warszawskiej wytwórni „Bracia Łopieńscy” w zbiorach Muzeum Warszawy [pobierz PDF]/ A doorhandle and a candelabra, or a typical projects of artworks. Selected issues from the collection of projects of the Warsaw-based Łopieńscy Brothers manufacture in the Museum of Warsaw collection

Jacek Serwański

Ludwik Gocel (1889-1966) – bibliofil doskonały. Szkic do portretu [pobierz PDF]/ Ludwik Gocel (1889-1966) – the perfect bibliophile. A draft of the portrait

Agnieszka Dąbrowska

Tkaniny i projekty tkanin żakardowych Zofii Matuszczyk-Cygańskiej – nowe nabytki do kolekcji pamiątek po Warsztatach Tkackich Spółdzielni Artystów „Ład” [pobierz PDF] / Textiles and projects of jacquard fabrics by Zofia Matuszczyk-Cygańska – new acquisitions to the collection of souvenirs from the Loom at the „Ład” Artists’ Cooperative

Recenzje i omówienia / Reviews

Recenzja książki Anny Mistewicz i Zbigniewa Tucholskiego „Wiślane porty Warszawy. Historia infrastruktury żeglugi śródlądowej stolicy” (Warszawa 2017) | Andrzej Skalimowski [pobierz PDF]

Varia

Izabella Maliszewska

Rozmowa z profesorem Januszem Durko [pobierz PDF]

Tomasz Siewierski

Janusz Durko (1915 – 2017). In memoriam [pobierz PDF / PDF download]

Krzysztof Zwierz

Seminarium „Rzeczy w muzeum” [pobierz PDF]

Małgorzata Przybyszewska

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Rzym i Warszawa. Tradycja klasyczna i edukacja artystyczna w epoce oświecenia” [pobierz PDF]

Paweł E. Weszpiński

Interdyscyplinarna Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Organizowanie współczesnej przestrzeni miejskiej” [pobierz PDF]

Paweł E. Weszpiński

XXXI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kartografii [pobierz PDF]

Autorzy / Authors [pobierz PDF]