fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

21.03.2022 / Aktualności, Centrum Interpretacji Zabytku

Perspektywa 2014-2020

Perspektywa 2014-2020

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w Polsce. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.


Muzeum Warszawy zrealizowało projekt w ramach programu Erasmus+ KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Cele HEAL

Projekt jest zatytułowany High-quality Empowering Adult Learning, w skrócie HEAL. Nazwa oddaje cel inicjatywy, który polega na wprowadzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem.

Wybrane grupy to seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z innych kręgów kulturowych i osoby zagrożone zaburzeniami psychicznymi.

Główne tematy projektu to muzeum otwarte i dostosowanie programu pozbawionego barier kulturowych i społecznych do potrzeb wybranych grup.

Udział w HEAL Muzeum Warszawy

W ramach projektu 12 pracownikówi pracowniczek Muzeum Warszawy odbyło po dwie zagraniczne mobilności. Wzięło udział w kursie merytorycznym za granicą lub odbyli praktyczne szkolenia (job shadowing), aby obserwować pracę w zagranicznej instytucji zajmującej się podobnym obszarem niezawodowej edukacji dorosłych.

Pracownicy Muzeum zdobyli umiejętności, których wdrożenie przełożyło się na wystartowanie z programami edukacyjnymi dla wybranych grup.

Przebieg projektu:

Chociaż pandemia wstrzymała rozpoczęcie realizacji projektu HEAL, wreszcie wyruszyliśmy na edukacyjny podbój Europy!

Stazione Utopia we Florencji

Pierwszymi uczestnikami mobilności były pracowniczki Biblioteki Muzeum Warszawy, które w dniach 14-23 lipca 2021 roku odwiedziły włoską spółdzielnię edukacyjną Stazione Utopia we Florencji. Tworzy ona wiele ciekawych projektów edukacyjnych skierowanych do obcokrajowców z doświadczeniem imigracji. Spółdzielnia współpracuje również z muzeami w całej Toskanii.

Mobilność przyczyni się również do nawiązania kontaktów z Działami Edukacji czołowych florenckich muzeów, poznania kultury i historii tej części tej części Europy, a także będzie wspaniałą okazją do wykorzystania znajomości języków obcych.

Katarzyna Žák-Caplot z uczestnikami projektu Warszawa dla średnio zaawansowanych.

Dzięki pobytowi we Florencji i wymianie doświadczeń z włoskimi edukatorami uczestniczki nabyły wiele nowych kompetencji i zainspirowały się ciekawymi rozwiązaniami.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat tego wyjazdu.

Warszawa dla średnio zaawansowanych

Od 2017 roku Biblioteka prowadzi projekt „Warszawa dla średnio zaawansowanych” dla dorosłych obcokrajowców, którzy na stałe lub czasowo zamieszkali w naszej stolicy. Z tego powodu wymiana doświadczeń oraz możliwość inspiracji włoskimi działaniami przyczyni się do rozwoju oferty Muzeum Warszawy zorientowanej na tę wyjątkową grupę odbiorców.

Arts as therapy

Drugą wizytą studyjną projektu HEAL w ramach programu Erasmus+ KA1 był wyjazd dwóch muzealniczek na kurs Arts as therapy: self expressionand special needs in art. education, który odbył się na przełomie sierpnia i września 2021 roku w Amsterdamie.

W czasie kursu uczestniczki skupiły się przede wszystkim na działaniach związanych ze sztuką jako środkach rozwoju osobistego na każdym etapie życia.

Działania kreatywne mają silną moc terapeutyczną i są ściśle związane z naszym ciałem (np. obcowanie ze sztuką może wpływać nawet na obniżenie ciśnienia krwi czy uspokojenie oddychania). Sztuka wspiera rozwój umysłowy i emocjonalny. Jest więc świetnym narzędziem do promowania integracji i komunikacji wśród osób dotkniętych autyzmem, zaburzeniami koncentracji uwagi, trudnościami w uczeniu się, czy seniorów.

Po powrocie ze szkolenia Karolina i Milena podzieliły się swoją wiedzą z pozostałymi pracownikami Muzeum Warszawy, pokazując prezentację podsumowującą kurs i nabyte kompetencje.

Muzeum Miejskie w Lizbonie

Kolejnym przystankiem w podróży Muzeum Warszawy z programem Erasmus+ była Portugalia. Anna i Nicole obserwowały pracę edukatorów i edukatorek z Muzeum Miejskiego w Lizbonie.

Skoncentrowały się przede wszystkim na działaniach edukacyjnych dla seniorów oraz rozwiązaniach technicznych i merytorycznych wykorzystanych na ekspozycjach w celu ułatwienia odwiedzin tej grupy odbiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z mobilności.

Visual Thinking Strategy

W czasie kursu, który odbył się w styczniu 2022 roku w Barcelonie Monika i Nicole poznały tajniki metody Visual Thinking Strategy i możliwości jej zastosowania w pracy z osobami wykluczonymi.

W celu podzielenia się wiedzą, uczestniczki mobilności przygotowały prezentację dla współpracowników.

Nauczanie przedmiotowo-językowe

W listopadzie 2021 i marcu 2022 roku Katarzyna, Grażyna i Anna, pracowniczki Biblioteki, wzięły udział w kursie dotyczącym nauczania przedmiotowo-językowego. Dowiedz się więcej.

Fundacja Artica Svalbard w Longyearbyen

Kolejna uczestniczka projektu, Matylda, odwiedziła fundację Artica Svalbard w Longyearbyen, gdzie żyje ponad 50 różnych narodowości. Poznała programy edukacyjne dotyczące równości oraz popularyzowania kultury i sztuki na Spitsbergenie.

Swoje doświadczenia zamieściła w prezentacji.

Praca z dziedzictwem UNESCO

W czerwcu 2022 Wanda udała się do Ratyzbony, gdzie poznawała tajniki pracy z dziedzictwem w Centrum Unesco Besucherszentrum Welterbe. Wzięła udział w dyskusjach panelowych w sprawie zmian klimatycznych oraz w organizacji Dni Dziedzictwa, w ramach których odbył się m.in. spływ zabytkową łodzią.

Zainteresowały ją również sposoby dostosowywania budynków i ekspozycji do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Swoje doświadczenia zamieściła w prezentacji.

Wielokulturowy lunch

20 lipca 2022 odbył się wielokulturowy lunch dla pracowników Muzeum Warszawy zorganizowany przez uczestników projektu Erasmus+, którzy zaserwowali m.in. smakołyki z krajów, które odwiedzili.

Po lunchu odbyły się prezentacje kolejnych wizyt studyjnych. W czerwcu 2022 Milena i Marek byli w Muzeum Farmacji w Rydze. Wzięli udział w farmaceutycznych warsztatach dla dorosłych i odwiedzili Muzeum Historii Medycyny, Muzeum Art Nouveau oraz Muzeum Designu, w których przyglądali się wystawom oraz ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością.

Doświadczeniami podzielili się w prezentacji.

Techniki usuwania stresu i traumy

W czerwcu 2022 roku Zofia zrealizowała mobilność do Splitu, gdzie, w związku z trwającymi w Muzeum Warszawy, projektami dla osób o doświadczeniu uchodźczym, na kursie „Stress Management and Burnout Prevention” uczyła się technik relaksacji, usuwania stresu i traumy.

Doświadczeniami podzieliła się w prezentacji.

Muzeum Historyczne we Frankfurcie

W lipcu 2022 Ania odwiedziła Muzeum Historyczne we Frankfurcie, gdzie obserwowała pracę City Lab oraz partycypacyjnego procesu tworzenia wystawy. Zwiedziła też wystawę główną pod kątem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Szczegółowe informacje zawarła w prezentacji przedstawionej pracownikom.

Encouraging Creative Thiking

Ostatnia uczestniczka projektu, Aleksandra, udała się do czeskiej Pragi, by w czasie kursu „Encouraging Creative Thiking” poznać nowe podejścia w aktywnej pedagogice oraz ciekawe propozycje w zakresie indywidualnej i grupowej nauki przez działanie. 

Rezultaty projektu HEAL:

Rezultaty niematerialne to m.in.:

  • Wprowadzenie metody CLIL do działań edukacyjnych dla dorosłych poprzez stworzenie nowej metodologii pracy projektowej z dorosłymi cudzoziemcami uczącymi się języka polskiego jako obcego, która została wykorzystana w projekcie „Warszawa dla profesjonalistów”. W ramach projektu uczestnicy mobilności dzielili się swoją wiedzą na temat metody CLIL z nauczycielami języków obcych i innymi edukatorami muzealnymi. Projekt został nagrodzony European Language Label 2022. Dowiedz się więcej.
  • Muzeum warszawy we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczęło naukowe opracowanie metody w 2021 roku, co zaowocowało wspólną realizacją naukowego projektu wdrożeniowego „Nauczanie języka polskiego jako obcego w przestrzeniach muzealnych” (2021-2024). Jego efektem będzie opracowanie wytycznych do realizacji projektów językowych w instytucjach kultury w Polsce. Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Rezultaty materialne to m.in.:

  • Stworzenie projektu skierowanego do osób z doświadczeniem uchodźczym („Moje muzeum, moja historia”). W projekcie wzięło udział 11 kobiet z Ukrainy i Chin, które obecnie mieszkają w Warszawie. Trwałym efektem była wystawa przygotowana przez uczestniczki w języku polskim. Projekt nie tylko przybliżył im nowe miejsce życia i nauczył języka polskiego, ale także miał terapeutyczny wpływ na skutki wojennej traumy. Potwierdziły to wywiady będące częścią badań przeprowadzonych przez Uniwersytet Warszawski. Dowiedz się więcej o projekcie „Moje muzeum, moja historia”.
  • Stworzenie integracyjnej oferty rodzinnej dla seniorów „Wiosna pokoleń”, w ramach której młodsze pokolenie pracowało wspólnie z seniorami, m.in. poprzez nagrywanie ich wspomnień z dawnego Starego Miasta. Międzypokoleniowe warsztaty manualne odbywały się także w różnych oddziałach muzeum.
  • W ramach prac nad tworzeniem oferty dla osób zagrożonych chorobami psychicznymi i wypaleniem zawodowym zainicjowanie współpracy z 3 szpitalami w Warszawie (Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Drewnicy, Bielańskim Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym oraz Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego). Przeprowadzono 2 zajęcia dla osób zagrożonych chorobami psychicznymi. Kolejne zajęcia planowane są na jesień 2022 roku. 
  • W trakcie trwania projektu w latach 2019-2022 Muzeum Warszawy 5 razy otrzymało prestiżowy certyfikat European Languge Label za działania językowe CLIL skierowane do obcokrajowców uczących się języka polskiego.

Koordynatorka projektu: Katarzyna Žák-Caplot, e-mail: katarzyna.zak@muzeumwarszawy.pl


Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

logo ERASMUS +: po lewej flaga unii europejskiej, po prawej napis ERASMUS +