fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Aktualności

21.03.2022 / Aktualności, Centrum Interpretacji Zabytku

Perspektywa 2014-2020

Perspektywa 2014-2020

Muzeum Warszawy zrealizowało projekt w ramach programu Erasmus+ KA104 – Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Cele HEAL

Projekt jest zatytułowany High-quality Empowering Adult Learning, w skrócie HEAL. Nazwa oddaje cel inicjatywy, który polega na wprowadzeniu atrakcyjnej oferty edukacyjnej dla osób dorosłych z grup zagrożonych wykluczeniem.

Wybrane grupy to seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z innych kręgów kulturowych i osoby zagrożone zaburzeniami psychicznymi.

Główne tematy projektu to muzeum otwarte i dostosowanie programu pozbawionego barier kulturowych i społecznych do potrzeb wybranych grup.

Udział w HEAL Muzeum Warszawy

W ramach projektu 10 pracowników Muzeum Warszawy odbyło po dwie zagraniczne mobilności. Wzięło udział w kursie merytorycznym za granicą. Następnie pracownicy odbyli praktyczne szkolenia (job shadowing), aby obserwować pracę w zagranicznej instytucji zajmującej się podobnym obszarem niezawodowej edukacji dorosłych.

Pracownicy Muzeum zdobyli umiejętności, których wdrożenie przełożyło się na wystartowanie z programami edukacyjnymi dla wybranych grup.

Przebieg projektu:

Chociaż pandemia wstrzymała rozpoczęcie realizacji projektu HEAL, wreszcie wyruszyliśmy na edukacyjny podbój Europy!

Stazione Utopia we Florencji

Pierwszymi uczestnikami mobilności były pracowniczki Biblioteki Muzeum Warszawy, które w dniach 14-23 lipca 2021 roku odwiedziły włoską spółdzielnię edukacyjną Stazione Utopia we Florencji. Tworzy ona wiele ciekawych projektów edukacyjnych skierowanych do obcokrajowców z doświadczeniem imigracji. Spółdzielnia współpracuje również z muzeami w całej Toskanii.

Mobilność przyczyni się również do nawiązania kontaktów z Działami Edukacji czołowych florenckich muzeów, poznania kultury i historii tej części tej części Europy, a także będzie wspaniałą okazją do wykorzystania znajomości języków obcych.

Katarzyna Žák-Caplot z uczestnikami projektu Warszawa dla średnio zaawansowanych.

Dzięki pobytowi we Florencji i wymianie doświadczeń z włoskimi edukatorami uczestniczki nabyły wiele nowych kompetencji i zainspirowały się ciekawymi rozwiązaniami.

Zapraszamy do przeczytania artykułu na temat tego wyjazdu.

Warszawa dla średnio zaawansowanych

Od 2017 roku Biblioteka prowadzi projekt „Warszawa dla średnio zaawansowanych” dla dorosłych obcokrajowców, którzy na stałe lub czasowo zamieszkali w naszej stolicy. Z tego powodu wymiana doświadczeń oraz możliwość inspiracji włoskimi działaniami przyczyni się do rozwoju oferty Muzeum Warszawy zorientowanej na tę wyjątkową grupę odbiorców.

Arts as therapy

Drugą wizytą studyjną projektu HEAL w ramach programu Erasmus+ KA1 był wyjazd dwóch muzealniczek na kurs Arts as therapy: self expressionand special needs in art. education, który odbył się na przełomie sierpnia i września 2021 roku w Amsterdamie.

W czasie kursu uczestniczki skupiły się przede wszystkim na działaniach związanych ze sztuką jako środkach rozwoju osobistego na każdym etapie życia.

Działania kreatywne mają silną moc terapeutyczną i są ściśle związane z naszym ciałem (np. obcowanie ze sztuką może wpływać nawet na obniżenie ciśnienia krwi czy uspokojenie oddychania). Sztuka wspiera rozwój umysłowy i emocjonalny. Jest więc świetnym narzędziem do promowania integracji i komunikacji wśród osób dotkniętych autyzmem, zaburzeniami koncentracji uwagi, trudnościami w uczeniu się, czy seniorów.

Po powrocie ze szkolenia Karolina i Milena podzieliły się swoją wiedzą z pozostałymi pracownikami Muzeum Warszawy, pokazując prezentację podsumowującą kurs i nabyte kompetencje.

Muzeum Miejskie w Lizbonie

Kolejnym przystankiem w podróży Muzeum Warszawy z programem Erasmus+ była Portugalia. Anna i Nicole obserwowały pracę edukatorów i edukatorek z Muzeum Miejskiego w Lizbonie.

Skoncentrowały się przede wszystkim na działaniach edukacyjnych dla seniorów oraz rozwiązaniach technicznych i merytorycznych wykorzystanych na ekspozycjach w celu ułatwienia odwiedzin tej grupy odbiorców.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z mobilności.

Visual Thinking Strategy

W czasie kursu, który odbył się w styczniu 2022 roku w Barcelonie Monika i Nicole poznały tajniki metody Visual Thinking Strategy i możliwości jej zastosowania w pracy z osobami wykluczonymi.

W celu podzielenia się wiedzą, uczestniczki mobilności przygotowały prezentację dla współpracowników.

Koordynatorka projektu: Katarzyna Žák-Caplot, e-mail: katarzyna.zak@muzeumwarszawy.pl


Projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+.

logo ERASMUS +: po lewej flaga unii europejskiej, po prawej napis ERASMUS +