fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Wydarzenia

śr., 17.05.2023
17:00–20:00

Warsztaty
Muzeum Warszawy
udział bezpłatny

Warsztaty z wystąpień publicznych/Public speaking workshop | „Eurowarsztat”

Warsztaty z wystąpień publicznych/Public speaking workshop | „Eurowarsztat”

English below.

Warsztaty z wystąpień publicznych dla osób z doświadczeniem migracji, które mieszkają na terenie Unii Europejskiej.

Podczas spotkania z Dorotą Warakomską uczestnicy i uczestniczki:

  • poznają techniki wykorzystywane podczas wystąpień publicznych,
  • nauczą się sposobów na wzmocnienie pewności siebie,
  • odkryją proste metody przyciągania uwagi słuchaczek i słuchaczy,
  • rozbudzą swoją świadomość i sprawczość polityczną.

Warsztaty odbędą się w Gabinecie Portretów Muzeum Warszawy w języku polskim, z możliwością tłumaczenia na ukraiński i angielski.

Warsztaty będą nagrywane jako część projektu Marty Romankiv „Eurowarsztat”.

Zgłoś chęć udziału: Dorota Migas-Mazur
dorota.migas-mazur@muzeumwarszawy.pl

Prowadząca warsztaty: Dorota Warakomska – polska dziennikarka telewizyjna i komentatorka wydarzeń międzynarodowych. Z pasji – trenerka, doradczyni, coachka i mentorka. Uczeniem, jak występować publicznie, zajmuje się od kilkunastu lat – od momentu odejścia z TVP w 2006 roku. W swoich autorskich szkoleniach wykorzystuje zarówno doświadczenie telewizyjne, radiowe, obserwacje z USA, jak również wiedzę z zakresu praktycznej psychologii społecznej (studia podyplomowe) oraz coachingu (ukończyła certyfikowane seminarium Multilevel Coaching). Przeszkoliła kilka tysięcy osób z organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu – członków/członkinie  zarządu i menedżerów/menadżerki z korporacji, firm doradczych, prawniczych, technologicznych, telekomunikacyjnych.

Podziel się swoją wizją Europy!

Nagrania w ramach projektu „Eurowarsztat”.

Chętne uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą mogły i mogli sprawdzić zdobyte umiejętności przed kamerą w dniach 20-21 maja.

Każdy będzie mieć szansę podzielić się swoją wizją przyszłości Europy i stać się częścią projektu „Eurowarsztat”. Nagrane wypowiedzi staną uzupełnią projekt artystki. Będą pokazywane w kolejnych miastach.

Nagrania odbędą się w ojczystych językach. Wcześniej profesjonalna wizażystka wykona każdemu delikatny makijaż.

Dowiedz się więcej o projekcie „Eurowarsztat”.

Marta Romankiv – urodzona w 1995 roku, jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych.

Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Kontynuowała studia w Polsce – na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, a tytuł magistry uzyskała na Akademii Sztuki w Szczecinie. Jest doktorantką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Swoją działalność skupia głównie wokół tematu praw obywatelskich i pracowniczych. Interesuje ją także temat wykluczenia społecznego w kontekście migracji, jak i związanych z tym problemów tożsamościowych. Jej projekty najczęściej mają charakter partycypacyjny i znajdują się na pograniczu aktywizmu, nauk społecznych i sztuki.


Public speaking workshop for people with migration experience who live within the European Union.

During the workshop run by Dorota Warakomska, the participants:

  • learn techniques used during public speeches
  • learn ways of how to boost one’s self-confidence
  • discover simple methods of how to attract listeners’ attention
  • raise their awareness and sense of political agency.

The workshop will be held in the Room of Portraits at the Museum of Warsaw in Polish, with possible translation into Ukrainian and English.

The workshop will be recorded as part of Marta Romankiv’s project titled “Europworkshop”.

APPLY TO ATTEND:

Participation in the event is free.

When: May 17 (Wednesday), 7 p.m. 17:00-20:00

Dorota Migas-Mazur at: dorota.migas-mazur@muzeumwarszawy.pl

The instructor: Dorota Warakomska – Polish journalist and commentator on international events. By vocation—trainer, advisor, coach and mentor. She has been teaching people how to speak in public for more than a dozen years, since she left TVP Polish Television in 2006. In her workshops, she draws on her television and radio experience, the experience she gained in the USA, as well as her knowledge of practical social psychology (postgraduate studies) and coaching (she has completed a certified Multilevel Coaching seminar). Do date, Dorota has trained several thousand people from NGOs, local government and business—board members and corporate managers, executives from consulting and legal firms, as well as from companies dealing with technology and telecommunications.

SHARE YOUR VISION OF EUROPE!

Recordings within the “Europworkshop” project.

Workshop participants will have an opportunity to check their newly acquired skills in front of the camera on 20-21 May.

Everyone will get a chance to share their vision of the future of Europe and become part of the “Europworkshop” project. The recordings will complement Marta Romankiv’s artistic project and will be presented in subsequent locations.

The recordings will be held in native languages. Before each recording, a professional make-up artist will apply a subtle make-up.


 


Rejestracja na wydarzenie

Rezerwacje on-line na to wydarzenie nie są dostępne.