Jeszcze więcej
rzeczy warszawskich.
Odliczamy!

Prawobrzeżni

Realizowany od 2015 roku projekt poświęcony jest postaciom i rodzinom związanym z prawobrzeżnymi dzielnicami miasta. Tym znanym (jak Jan Wedel, Julian Różycki czy Wiesław Ochman) i tym nieco zapomnianym (jak np. inż. Tadeusz Wenda, czy Sabina Sebyłowa). Przypominamy ludzi, których życie, aktywność, przedsiębiorczość oraz dorobek w zakresie gospodarki, życia społecznego, nauki i sztuki stanowi część rzadko przywoływanej historii Pragi, Grochowa, Kamionka, Saskiej Kępy, Bródna, Białołęki.

Część zgromadzonych fotografii, pamiątek i wspomnień prezentowaliśmy w 2016 r. na wystawie czasowej „Prawobrzeżni. Biografie niecodzienne”.

Obecnie zapraszamy na wydarzenia i warsztaty; przede wszystkim na cykl czwartkowych spotkań z udziałem zaproszonych gości: rodzin naszych bohaterów, varsavianistów, kolekcjonerów, znawców tematu. Uzupełnieniem opowieści są zdjęcia, dokumenty, filmy – unikatowe materiały udostępnione ze zbiorów prywatnych i zasobów archiwalnych.

Wstęp na spotkania jest wolny!

KONTAKT: Jolanta Wiśniewska, e-mail: jolanta.wisniewska@muzeumwarszawy.pl, tel. 22 518 34 01