fbpx

Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

pl/en

Almanach Warszawy, tom 14

Spis treści / Table of Contents

Warszawa / Warsaw

Bogusław Ulicki

Pożar warszawy w roku 1544 w dokumentach epoki i opracowaniach [pobierz PDF]

The Fire of Warsaw in 1544 in the Documents and Studies from the Time

Marcin Krupowicz

Stara Prochownia – budynek nabity historią [pobierz PDF]

Joanna Popiołek

Powodzie w Warszawie w latach 1867 i 1874 [pobierz PDF]

Flooding in Warsaw in 1867 and 1874 [PDF download]

Beata Mielcarz

Historia posągu Weledy Etienne’a Hippolyte’a Maindrona zlokalizowanego na terenie Ogrodu Saskiego. Próba rekonstrukcji [pobierz PDF]

Jarosław Trybuś

Rozczłonkowane ciało soboru [pobierz PDF]

Agata Patakiewicz

Rękawicznictwo warszawskie po 1918 roku [pobierz PDF]

The Hand Crafting of Gloves in Warsaw after 1918

Julian Borkowski

Działania propagandowe akcji „N” w okręgu warszawskim ZWZ-AK (zima 1941-czerwiec 1944). Nowe ustalenia [pobierz PDF]

Jan Czempiński

Ulica Marszałkowska w 1945 roku. Funkcja komunikacyjna, administracyjna i kulturalna [pobierz PDF]

Karolina Mętrak

Odbudowa kościołów Warszawy jako przedmiot relacji między państwem a Kościołem. Wybrane zagadnienia (1945-1968) [pobierz PDF]

Reconstruction of the Warsaw’s Churches as the Subject of Relations between State and Church. Selected Issues (1945-1968)

Klara Czerniewska-Andryszczyk

Wolskie projekty Aliny Scholtz: Cmentarz Powstańców Warszawy (1945–1949) i park Moczydło (1956) [pobierz PDF]

Alina Scholtz’s Projects in Wola: Warsaw Insurgents’ Cemetery (1945–49) and Moczydło Park (1956) [PDF download]

Julia A. Majewska

Neony w kontekście przestrzeni miejskiej Warszawy w latach 1955–1975. Analiza propagandowej funkcji warszawskich neonów PRL [pobierz PDF]

Neon signs in 1955-1975 Warsaw as an example of the visual propaganda during the communist era in Poland

Muzeum / Museum

Rafał Radziwonka

Akt nadania szlachectwa Antoniemu Fryze [pobierz PDF]

The act of knighting the civil servant Antoni Fryze

Radosław Adamski

Księgarnia Wydawnicza Trzaska, Evert i Michalski (tem) [pobierz PDF]

Ewa Nowak-Mitura, Anna Topolska

Fotografie Mikołaja Grynberga w zbiorach Muzeum Warszawy [pobierz PDF]

Mikołaj Grynberg’s Photographs in The Museum of Warsaw’s Collection

Katarzyna Liwak-Rybak

Edukacja muzealna w czasach pandemii. Jak uczynić ją angażującą, ciekawą i wielowątkową w stale zmieniającej się rzeczywistości? [pobierz PDF]

Museum Education during a Pandemic. How to Make it Engaging, Interesting and Multi-dimensional in the Constantly Changing Reality?

Recenzje i omówienia / Reviews

Zuzanna Sękowska

Recenzja książki Konrada Matyjaszka Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce  [pobierz PDF]

A review of Konrad Matyjaszek’s book Produkcja przestrzeni żydowskiej w dawnej i współczesnej Polsce [The Production of Jewish Space in Former and Contemporary Poland]

Varia

Łukasz Szymański

Psy w Warszawie XIX wieku. Przyczynek do relacji człowiek – zwierzę w mieście [pobierz PDF]

Dogs in 19th-century Warsaw. An insight into the human-animal relation in the city

Jacek A. Rochacki

Romuald Rochacki mniej znany [pobierz PDF]

Romuald Rochacki – less known

Izabella Maliszewska

Zaczęłam pracować jeszcze w ruinach [pobierz PDF]


Autorzy / Authors [pobierz PDF]

Stopka / Editorial [pobierz PDF]

Recenzenci / Reviewers